Katwijk

Katwijk

Welkom bij Buurtzorg

Een frisse kijk op thuiszorg.
Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.
Dé Buurtzorgformule.
Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Deze Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar.
Buurtzorg Nederland: een natuurlijk alternatief!

In Katwijk zijn een drietal teams werkzaam.

Team Katwijk, te bereiken via: 06 239 12 555

Team Ouderen Katwijk, gespecialiseerd in de ouderenzorg, te bereiken via: 06 579 38 337

Team KatwijkRijnValkenburg, te bereiken via: 06 123 77 808


Wilt u meer weten over Buurtzorg Katwijk, neem dan contact met ons op.
Meeuwenlaan 41 Team 1: 06 - 23912555 Team 2: 06 - 57938337
2225PE Katwijk katwijk@buurtzorgnederland.com of pgkatwijk@buurtzorgnederland.com